De 5 bronnen van intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de sleutel naar het antwoord op vragen als:
– Wat wil ik nu echt?
– Waar word ik nu echt gelukkig van?
– Welke baan past nu echt goed bij mij?

Het begrip intrinsieke motivatie is nogal breed. En dat maakt de zoektocht niet makkelijker. Om je daarbij te helpen heb ik het begrip opgedeeld in de 5 hoofdbronnen van intrinsieke motivatie. Dingen die je op één of andere manier positief prikkelen. Dingen waardoor je vanzelf in actie komt. En gemotiveerd blijft op de langere termijn.

5 bronnen van intrinsieke motivatie:

 

Flow

Waarvan raak je in flow als je het daadwerkelijk aan het doen bent? Welke feitelijke activiteit voer jij dan uit? Denken, of doen? Puzzelen, of analyseren? Zie het los van het resultaat. Het gaat om het bezig zijn met. Dit kunnenvanzelfsprekend alleen werkwoorden zijn. Probeer dit steeds scherper en concreter te benoemen.

 

Nieuwsgierigheid

Welke onderwerpen in de wereld maken je nieuwsgierig. Zo nieuwsgierig dat je er alles van wilt weten. En dat je waarschijnlijk nooit uitgeleerd zult raken. Zie dit los van je carrière, of het eventuele nut van die kennis. Het gaat er gewoon om wat je boeit.

 

Competentie en succes

Deze categorie heeft 2 componenten:

Talenten

Waar ben je goed in? Welke competenties bezit je?

Resultaat
Wat voor soort resultaten boek je graag? Scoren? Afleveren? Perfecte voorbereiding? Connecties gemaakt? Alles soepel verlopen tot het eind? Het juiste antwoord? De mogelijke antwoordalternatieven? Etc. Punt is dat er een grote variëteit bestaat aan werkresultaat, maar dat er vaak minder concreet over wordt nagedacht dan bijvoorbeeld talent.

 

Verbinding

Deze bron heeft 3 componenten:

Jezelf
Welke baan geeft je het gevoel dat je doet wat je bent? Dat je daadwerkelijk jezelf kan zijn in die job. Dat je in verbinding staat met jezelf, met je persoonlijkheid, met je ziel.

Sociale groep
Collega’s, klanten, leveranciers en partners vormen allemaal sociale groepen waar je toe behoort. Met welke groep, of welk type groep voel jij je het meest verbonden?

Een groter geheel
Welke missie, bedrijfstak, dienst, of productgroep spreekt jou zo aan dat je daar een verbondenheid mee voelt. Die verbondenheid kan op verschillende vlakken zijn. Van bedrijfscultuur, tot het product of de dienst van een organisatie, de status, of een ideëel streven?

 

Bijdragen

Deze bron heeft 2 componenten:

Aan een ander
Wat biedt jij het liefst aan een ander? Sturing, ondersteuning, schoonheid, comfort, oplossingen, rust, etc. Het grootste geluk vindt je in iets doen voor een ander en die ander jou daar dankbaar voor is.

Aan de wereld
Wat wil je achterlaten? Aan welk groter plan draag jij bij? Welke verbetering wil jij nog meemaken en aan bijgedragen hebben. Bekijk dit op een sociaal-maatschappelijk niveau.

 


Tot slot
Alle 5 bovengenoemde punten representeren een afzonderlijke innerlijke krachtbron. Je kunt ze afzonderlijk van elkaar aanboren. Hoe meer je er aanboort, hoe meer intrinsieke motivatie je zult ervaren. Per persoon zullen er verschillen zijn in wat de sterkste krachtbron is. Maar ik hoop dat deze 5 punten jou zullen helpen om je intrinsieke motivatie beter aan te kunnen boren.

This entry was posted in Vind je passie en intrinsieke drijfveren and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.