Wat is passie dan precies

Passie is een veel gebruikt containerbegrip. Maar wat is het nu precies? Heeft iemand maar 1 echte passie, of bestaat passie juist uit meerdere onderdelen? En veel belangrijker nog; hoe breng je meer passie in je (werkende) leven?

Passie is energie

Passie is niet iets dat je kan grijpen. Het is niet iets dat je ineens vind in de buitenwereld en je direct in vuur en vlam zet. Passie zit van binnen. Als een innerlijk vuur dat je steeds verder kan opstoken. Het is energie die aangewakkerd wordt als je dingen doet (of met zaken in aanraking komt) die je op een of andere manier positief prikkelen. Als kleine takjes op een beginnend vuurtje. Om meer passie te ervaren moet je meer takjes op het vuur gooien. En ontdekken welke takjes bij jou het hardst gaan branden. Zonder actie geen reactie. Pas bij ervaring gaat het echt leven.

Lees meer

Meerdere energiebronnen

Passie zit niet in één ding. Ieder mens heeft honderdduizenden triggers naar hun passie. Er zijn meerdere energiebronnen waar passie uit stroomt. Meerdere typen, of soorten energie. Hoe meer je er van stapelt, hoe meer passie je zult ervaren in je baan en je leven. Inzicht in de verschillende typen energie waaruit passie bestaat, helpt enorm om passie meer concreet, tastbaar en specifiek te maken.

Lees meer
Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?