Privacy verklaring

Sanderspanenburg.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Contactgegevens:

Drs. Sander Spanenburg
Groningsestraat 17
2587 RJ Den Haag
Telefoon: 070 – 7537156

Doel gegevens

Sanderspanenburg.nl bewaart uw (persoons)gegevens als u contact opneemt via e-mail of de website. In het contactformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, om u bijvoorbeeld een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Daarnaast kan sanderspanenburg.nl uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld je werkgever) in het kader van de dienstverlening.

Ook bewaren wij uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie over de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt.

Uw gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Minderjarigen

Sanderspanenburg.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via solutions@fredrikebannink.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Sanderspanenburg.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics, waarna ze automatisch gewist worden.

Delen met derden

Sander Spanenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Sander Spanenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Sander Spanenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat betekent dat alle gegevens die u met ons deelt versleuteld verstuurd worden.

Daarnaast is ons domein ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. Ook de apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sander Spanenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @sanderspanenburg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We streven ernaar binnen twee weken op uw verzoek te reageren.

Vragen of klachten

Sander Spanenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Of heeft u een vraag met betrekking tot deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info @sanderspanenburg.nl

Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?