Loopbaantip: Meer zingeving, maar ook lekker verdienen

Aan de ene kant denk je misschien na over meer zingeving in je werk, maar aan de andere kant moet je ook gewoon je inkomsten verdienen.  Dit lijkt vaak een tegenstelling, maar dat is het juist niet. Hieronder geef ik aan hoe je deze aspecten toch kan combineren met behulp van een loopbaantip / oefening.

Grondbeginsel van de economie
Dat je een product of dienst levert met toegevoegde waarde voor een ander. In ruil daarvoor ontvang je geld. Je doet, of produceert iets waar een ander iets aan heeft. Daar komt het in de basis altijd op neer binnen de economie.

 

 

Grondbeginsel van idealisme
Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je doet iets voor een ander, waar diegene iets aan heeft. Dit gaat dan in eerste instantie meestal niet om het geld, maar om een maatschappelijke bijdrage, die jij persoonlijk wilt leveren. Toegevoegde waarde voor een ander blijft de basis.
Deze twee uitgangspunten lijken elkaar soms te bijten. Geld benoemen binnen een idealistisch kader wordt snel als vloeken in de kerk beschouwd. Ten onrechte. Alle succesverhalen in de wereld hebben een combinatie tussen idealisme en een economische basis in zich. Ik zou zelfs willen stellen dat een combinatie van de twee juist de sleutel tot succes is.

Waarom is het economisch beginsel van belang?
Je hebt nu eenmaal geld nodig om in je levensonderhoud te voorzien. Je hebt ook nog geld nodig om meer mensen te kunnen bereiken en daarmee je idealistische uitgangspunten
verder in de wereld te brengen. Geld is een middel om meer idealistisch te kunnen zijn.

Waarom is het idealistisch beginsel van belang?
Aan de andere kant wordt een mens niet duurzaam gelukkig van alleen geld en een mooie auto. De positieve psychologie heeft wetenschappelijk aangetoond dat duurzaam geluk wordt ervaren bij het doen van een idealistisch daad. De positieven energie die dat teweeg brengt, houdt je duurzaam gemotiveerd en blijft de behoefte aan zingeving vervullen.

Twee praktijkvoorbeelden
De oprichter van autobedrijf Ford, had als idealistisch uitgangspunt om iedere Amerikaan van een betaalbare auto te kunnen voorzien.
Steve Jobs wilde de gebruikers van computers en software schoonheid en gebruiksvriendelijkheid bieden.

Voor beiden was een degelijk bedrijf met een commerciële insteek nodig om hun idealismen te verwezenlijken in de wereld en was dat idealistische doel de bron voor duurzame intrinsieke motivatie en voor duurzaam carrièresucces.

Oefening
De vraag die aan de basis ligt van beide uitgangspunten is de volgende:

Wat biedt jij het liefst aan welke groep personen, wat voor die groep van zodanig toegevoegde waarde is, dat ze er geld voor over hebben?

Deze vraag is te specificeren in:

  • Wat wil je GEVEN aan de ander? (wat voor soort product of dienst, wat biedt het de gebruiker)
  • Wat DOE je het liefst in het proces naar het eindproduct? (Bij Apple werkt een CEO, maar ook een engineer en een salespersoon, die allemaal andere taken leuk vinden)
  • Wie is jouw DOELGROEP? (aan wie of wat bied jij het liefst het ‘eindproduct’?)

Hoe beter jouw antwoorden bij deze vragen op elkaar aansluiten, hoe gemotiveerder, plezieriger en succesvoller je aan het werk zult zijn. Beantwoord ze eerst afzonderlijk en probeer ze daarna te combineren. Het totaalplaatje zal zo onvermijdelijk steeds scherper worden. Omarm deze loopbaantip voor een langere periode. Denk er geregeld over na en blijf je antwoorden aanscherpen. Er is altijd een concretere manier om commercie en idealisme te combineren.  Zie het als een work-in-progress op weg naar duurzaam carrièresucces.

This entry was posted in Loopbaanbegeleiding tips en oefeningen, Zingeving en voldoening vinden and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.