Waarom jongere generaties zo moeilijk kunnen kiezen

Het dertigersdilemma, toenemende schooluitval en groeiende studie- en baanwisselingen zijn ontwikkelingen die keuzeproblemen bij jongere generaties bloot leggen. De explosie van keuzemogelijkheden in vele facetten van het leven zal ongetwijfeld van grote invloed zijn. Juist daardoor wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen kiezen. Zeker als het om studie- of loopbaankeuzes gaat. Maar welke intrinsieke reden zou deze problemen bij keuzeprocessen mogelijk nog vergroten?

Voor directe kennis over onze eigen, individuele persoonlijkheid kunnen we nergens anders uit putten dan uit de informatie die onze emoties ons aanreiken. Ons verstand geeft ons geen directe informatie over onze persoonlijkheid (datgene wat een persoon karakteriseert, volgens de van Dale). Het verstand gaat over feiten en concepten. We kunnen daarmee verschillende zaken indirect afleiden uit ons gedrag. Maar emoties bepalen op directe wijze of we een feit, concept, of persoon als positief of negatief beoordelen. Emoties geven aan wat we van elk feit of concept vinden. Die beoordelingen vormen samen onze persoonlijkheid.

We bedenken de feiten, maar we voelen onze mening daarbij.
Emoties geven het signaal af wat we ergens daadwerkelijk van vinden en bepalen ook de intensiteit van onze mening daarbij. Emoties geven een persoonlijke kleur mee aan feitelijkheden. Dit proces is het enige proces dat de mens in staat stelt zichzelf samen met zijn voorkeuren en meningen direct te leren kennen.

Dat proces vereist training. Emotionele fitness als het ware. Aanhoudende training zorgt voor een groeiend vertrouwen op deze informatie. Dat is nu wat bedoeld wordt met intuïtie. Niks zweverigs, maar niets meer en niets minder dan een goed ontwikkeld bewustzijn ten aanzien van emotionele signalen bij keuzeprocessen.

Hoe minder we dit proces bewust trainen (door bijvoorbeeld meer te vertrouwen op feiten en externe informatieverwerkingsprocessen door computers, maar ook persoonlijkheidstesten), hoe meer problemen we zullen gaan ondervinden in de maatschappij door mensen die vastlopen bij het maken van elementaire en ingrijpende keuzes in het leven.

De oplossing is simpel.
Betrek je gevoel bewust in je keuzeprocessen. Vraag jezelf bij elke keuze heel bewust af hoe iets voelt. Is het positief of negatief? Wat zou je kiezen als je op gevoel zou kiezen?  Variërend van de vraag of het bloemkool of broccoli wordt vanavond, tot aan de vraag of je advocaat of schrijver wilt worden.
Je hoeft niets aan de invloed en bijdrage van je verstand te veranderen, je hoeft er alleen maar de  informatie van je emoties bewust aan toe te voegen. Zo bouw je een meer gebalanceerd fundament voor al je je keuzes.

Het lijkt eigenlijk te simpel voor woorden, maar daarom wordt het wellicht vaak over het hoofd gezien.

This entry was posted in Hoe kweek ik vertrouwen en kom ik tot actie?, Hoe werkt het proces van loopbaanadvies? and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.