3 tips om die irritante gedachtecirkels over je carrière te doorbreken.

Heb je dat ook wel eens? Dat je weer eens nadenkt over je carrière en je toekomst en toch steeds uitkomt in diezelfde wirwar van gedachten? Die gedachten zonder duidelijke uitkomst, die je van links naar rechts sleuren en ook weer terug? Je bent niet de enige. En er is ook een vrij simpele oplossing voor. Hieronder 3 tips, die je kunnen helpen om deze cirkels nu eindelijk eens te doorbreken.

 

1.       Houd eens een serieuze brainstorm met jezelf
Het moge duidelijk zijn dat als je jouw zoektocht op dezelfde, routineuze manier  uitvoert als voorheen (vaak onbewust), dat je dan ook veelal op het zelfde punt uitkomt. De eerste stap naar een andere uitkomst is jezelf committeren aan een andere methode van zoeken en nadenken over jouw loopbaan en carrière.

Waarom een brainstorm?
Eén van de spelregels van een brainstorm is een verbod op elke vorm van feedback bij een nieuw genoemd idee. Check nu eens bij jejezelf hoe vaak je jezelf direct van ongezouten feedback voorziet als het gaat om het exploreren van nieuwe carrièremogelijkheden.

Voorbeeld:
Stel: je bedenkt dat je meer met je creatieve kant zou willen doen. Hoe vaak zal er dan een gedachte door je hoofd schieten als:

“Maar daar is helemaal geen geld in te verdienen.”
“Maar die markt ligt nu helemaal op zijn gat.”
“Ik heb helemaal geen creatieve opleiding gedaan.”

En BAM; Je hebt direct alle inspiratie en dromen in die richting direct finaal de grond ingestampt! Weg idee, weg creativiteit, weg nieuwe inzichten en denkrichtingen. En je bedenkt je weer dat die creative richting het niet gaat worden terwijl het wel aan je blijft trekken. Zo hou je jezelf dus gevangen in dezelfde gedachtecirkel.

Hoe gaat het dan wel?
De methode is op papier heel simpel, maar de crux zit hem in het vermogen om je eigen gedachten te kunnen grijpen. Dit vereist misschien enige oefening, maar dit zal snel veel makkelijker gaan.

  • Lees aandachtig de spelregels van een brainstorm door en bepaal concreet en scherp op welk deelgebied je nieuwe inzichten wilt opdoen.
  • Blok tijdens je brainstorm elke gedachte die enige vorm van realiteitszin, of blokkade  inhoudt. (probeer die gedachten te grijpen en te parkeren voor later, oefening baart kunst)

 2.       Van A naar B begint bij A en niet bij B. (heb je hem nog? 😉)
Wellicht herken je de behoefte bij jezelf om het antwoord op je loopbaanvragen te definiëren in een concrete functie. Liefst nog een functie, die je voor altijd met veel passie zou willen blijven doen, die goed verdient, cool is, dichtbij huis is, met de allerleukste collega’s en het grootste maatschappelijk nut.

Hoe ambitieus vind je het om deze eisen in één klap te realiseren?
Hoe utopisch is je B van een afstand bekeken? Hoe groot schat je de kans in dat je op korte termijn van A naar B kan? Ik zeg dit niet om je doelstellingen en dromen naar beneden bij te stellen, absoluut niet. Ik zeg dit om je startpunt bij te stellen.

Waarom je startpunt bijstellen?
Wat gebeurt er als je eens niet B als uitgangspunt neemt en jezelf daar in één stap naar toe wilt trekken, maar A als uitgangspunt neemt en jezelf vanaf daar in de richting van B beweegt?
Alleen dan kan dan er iets groeien.  Alleen dan gun je jezelf de ruimte om kleine vooruitgangen te boeken. Vervolgens kun je het effect daarvan intern toetsen en bepalen of je in de goede richting beweegt en een stap in de richting van B komt. Die toetsing, die innerlijke bevestiging door de ervaring  van een stukje groei, brengt je dichter bij je doelen. (met A hierbij als noodzakelijk startpunt)

Hoe werkt dit dan?
Easy: Focus op het nu, op wat je al hebt, op waar je staat, op je talenten en op de dingen die je leuk vindt. Bedenk jezelf in welke richting je gaat bewegen als je vanuit dat uitgangspunt gaat groeien.

Voorbeeld:
Je zou iets meer met creativiteit willen doen. Stel jezelf dan eens de volgende vragen in plaats van de meest utopische, creatieve carrière te definiëren voor jezelf. Maak bij elke vraag een lange lijst met antwoorden. Lees deze later terug en blijf ze verder aanvullen. Zie het als een work-in-progress:

  • Wat heb ik allemaal al eens gedaan, waarin ik mijn creativiteit heb ingezet?
  • Wat vind ik nu het allerleukste om te doen met creativiteit?
  • Wat voor ministapjes zou ik nu al kunnen zetten, om meer creativiteit in mijn leven te betrekken?
  • Hoe zou ik het makkelijkst mijn creatieve passie en talenten kunne laten groeien.
  • Hoe kom ik vanuit A in beweging richting B?

3.       Deel je vraag op in subvragen en behandel ze eerst afzonderlijk.
Waarom?
De laatste tip borduurt voort op de vorige. Je herkent inmiddels wellicht de neiging om één sluitend antwoord voor al je carrièrevragen te vinden.  Maar om dat antwoord ineens te definiëren is misschien wat ambitieus voor de korte termijn. Pas als je de vraag wat je verder met je carrière wilt opdeelt in behapbare subvragen kan je een antwoord op al die afzonderlijke vragen vinden. Vervolgens kun je dan een mooi stukje zelfpolitiek gaan voeren en compromissen gaan sluiten tussen alle subvragen.

Hoe dan?
Benoem voor jezelf heel kritisch wat alle deelvragen zijn die met jouw loopbaan samenhangen, voordat je alle vragen ineens wilt beantwoorden. Kijk of je elke subvraag nog verder kan specificeren. Maak een lijst met categoriën. Schrijf alle deelvragen op en benoem bij elk issue en elk antwoord dat je bedenkt, welke deelvraag je hiermee specifiek beantwoordt en in welke categorie dit dus behoort.

Voorbeeld:
Een welbekend voorbeeld van deelvragen binnen loopbaancoaching is: Wie ben je, Wat wil je, Wat kan je? Dit is een goed raamwerk om de meest algemene vraag op te delen in:

  • Persoonlijke waarden en karaktertrekken (wie ben je?)
  • Drijfveren en ambitie (wat wil je?)
  • Talenten (wat kan je?)

Hoe zou je deze vragen nog verder op kunnen splitsen voor jezelf? En die behoefte aan een mooie lease auto? Waar hoort die thuis? Is dat iets wat je uit je loopbaan, of werk wilt halen (onderdeel van inkomen), of is comfort en luxe een persoonlijke waarde van je die ook op andere manieren tot uiting komt? Speel met je antwoorden en probeer ze eens te verplaatsen van categorie, om te zien of je jouw antwoord dan in een ander licht ziet.

Een ander voorbeeld:
Veel mensen vinden het leuk om samen te werken met anderen.  Je zou dit als een activiteit, of taak kunnen benoemen, maar heel sec bekeken is het een randvoorwaarde net als maximale reisafstand. Wat jij wilt en de activiteiten die je leuk vindt om te doen, gaan dus over jou alleen. Wat ga je doen? Een ezelsbruggetje is bijvoorbeeld om alleen werkwoorden te gebruiken om aan te geven wat je leuk vindt om te doen.
Je ziet dat je dus heel kritisch moet zijn, om je antwoorden in de juiste categorie te plaatsen, om geen appels met peren te gaan vergelijken.

Ik hoop dat deze tips je helpen om op een nieuwe manier te kunnen zoeken naar antwoorden op jouw carrièrevragen. Ik hoop nog meer dat ze je helpen om nieuwe inzichten en antwoorden te vinden. Mocht je ergens vastlopen bij deze tips, of eens willen sparren over wat al jouw deelvragen zijn, neem dan gerust contact op.

This entry was posted in Doelen en plannen maken, Geen plezier in je werk?, Hoe denk ik concreet na over mezelf, Hoe werkt het proces van loopbaanadvies?, Loopbaanbegeleiding tips en oefeningen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.