Waarom je passie vinden zo moeilijk is

Als het vinden van je passie makkelijk zou zijn, dan zou ik als loopbaancoach in Den Haag geen bestaansrecht hebben.”

In essentie is het vinden van je passie niet moeilijk. Veel mensen hebben er echter toch moeite mee. Een veelgehoorde ‘klacht’ is het in cirkels blijven denken. Dit komt voort uit te snel een concreet antwoord willen hebben. Meestal in de vorm van een baan. Het ontdekken (en laten groeien) van je passie is iets anders dan een baan vinden. En als die processen tegelijkertijd aan het werk zijn, loopt men vast. Dat is wat het vinden van je passie lastig maakt. Je kan dit zelf proberen te doorbreken. Ik zal de stappen hieronder aangeven:

De kern van het doorbreken van de gedachtecirkels is het opdelen van het proces in 3 fasen en jezelf hier scherp op houden. Ik zal de fases hieronder uiteenzetten op basis van de metafoor van vuur maken. Schrijf al je bevindigen tijdens de verschillende fases op in een notitieboek.

Voor in het achterhoofd: “Je kunt een blok hout niet aansteken met een lucifer”

1. Vuur maken

De eerste fase bestaat uit het maken van vuur. In deze fase ga je puur en alleen op zoek naar alles dat je een positief gevoel geeft. Maar dan ook echt alles. Zoek naar gevoelssignalen, want je kunt nu eenmaal niet bedenken wat je leuk vindt. Ontleed eens een hele dag en benoem alles wat je een goed gevoel gaf. Van de warme douche in de ochtend, tot het bedankje van je baas bij het inleveren van dat ingewikkelde rapport en alles wat er tussen in zit. Doe dit 30 dagen op rij. (kost maar max 5 min per dag)

Metafoor: Maak wrijving, zodat de eerste vlammen kunnen ontstaan. Stop niet na 1 minuut, omdat het vuur nog niet brandt. Maak meer wrijving en vertrouw erop dat het vuur vanzelf komt. Hieronder enkele belangrijke gedachten om de juiste mindset vast te houden tijdens dit proces.

 • Parkeer al je realiteitszin, verwachtingen, dromen en doelen voor een latere fase.
 • Kijk puur naar wat is.
 • Niet verklaren, maar ervaren.
 • Niet stiekem liegen tegen jezelf.
 • Vergeet alle verwachtingen van jezelf, van anderen, van de wereld.
 • Van A naar B begint bij A en niet bij B.
 • Focus op patronen en prioriteiten in plaats van welles-nietes.
 • Eer het kleine en subtiele.
 • In alles kan een signaal zitten naar een intrinsieke drijfveer.

De valkuil is hier om bij elk positief gevoelssignaal, direct de vertaling te maken naar een concrete baan. DOE DIT NIET! Parkeren tot de 3e fase! Focus puur op het gevoel en waar dat gevoel vandaan kwam. ‘Wat precies’? In plaats van ‘wat betekent dat dan’?

2. Vuur koesteren

In deze fase gaat het erom de eerste vlammetjes te koesteren. Belangrijkste is om de vertaling naar een baan en de bijbehorende realiteitszin nog steeds tot later te parkeren. Dit is het moeilijkste aspect van het proces, dus blijf hier scherp op. Het doel van deze fase is om die positieven gevoelssignalen meer in je leven te brengen op kleine schaal. Probeer alles dat je in de vorige fase hebt opgeschreven meer te ervaren in je dagelijks leven en werk. Krijg je positieve energie van iets uitleggen aan een collega? Zoek het op en doe het vaker. Handel in de richting van je positieve energiebronnen. Neem hier ook weer 30 dagen voor.

Metafoor: Het parkeren van concrete banen en realiteitszin is het beschermen van de eerste vlammen. Geen water, geen harde wind, laat het vuur niet verstikken door te snel te veel hout erop te gooien. Gooi hele kleine takjes op het vuur, zodat het kan groeien. Gedachten voor de juiste mindset:

 • Volg je gevoel.
 • Exploreer en ervaar.
 • Breng het in de praktijk.
 • Doe het doelloos.
 • Onderzoek het door het te ervaren.
 • Welke richting geeft je gevoel aan?
 • Probeer specifieker te worden in wat het goede gevoel geeft.
 • Wat geeft het beste gevoel?
 • Zoek naar verschil in grijstinten en relatieve verschillen.

De valkuil is hier om het belang van deze fase te onderschatten. Je kunt een sport niet leren door erover te lezen. Je moet in actie komen. Het persoonlijk ervaren om lichaam en geest samen te brengen in het proces. Dat zorgt voor bevestiging en versteviging.

3. Vuur opstoken

In deze laatste fase  ga je de vertaling maken van je gevoelssignalen naar de arbeidsmarkt. Combineer zoveel mogelijk gevoelssignalen en bedenk wat voor banen of rollen daar bij zou passen.

Een tweede aspect is de realiteitszin. Er moet wel brood op de plank komen. Maar het grote verschil is dat je innerlijk vuur goed brandt. Je weet wat jouw drijfveren zijn en wat welke aspecten in een baan je een goed gevoel zullen geven. Dit helpt je om hindernissen te nemen en je kansen te vergroten. Er zit meer energie achter je plannen. Je zult dieper willen en kunnen gaan, om je doelen te bereiken.

Metafoor: Het vuur brandt hard genoeg en ‘kan wat hebben.’ Je kunt er grotere blokken hout op gooien in de vorm van een concrete vacature of een ondernemingsplan.

 • Benader het inside-out in plaats van outside-in.
 • Negeer vacaturebanken.
 • Puzzel met gebruik van al je positieve gevoelssignalen.
 • Bespreek het met anderen, zodat ze met je mee kunnen denken.
 • Onderzoek verschillende combinaties.

De valkuil is hier om toch (weer) outside-in te gaan zoeken en daarbij je gevoelssignalen los te laten. De sleutel zit in je notitieboek. Daar is je antwoord te vinden. De fases ervoor zorgen voor de interne bevestiging ervan. Het gevolg is doorzettingsvermogen en zekerheid dat dit de juiste stap is.

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend, oriënterend gesprek voeren?