Waarom geen persoonlijkheidstests?

Each man must look to himself to teach him the meaning of life. It is not something discovered: it is something molded.
Antoine de Saint Exupéry

Je hebt op dit moment waarschijnlijk een concrete vraag, of een actuele aanleiding, waarvoor je de hulp van een loopbaanadviseur overweegt.
Ik wil je graag helpen om een concreet antwoord op jouw huidige vraag te vinden. Daarnaast wil ik nog iets anders. Ik wil je ook graag helpen realiseren dat je al je toekomstige carrièrevragen zelf beter kan beantwoorden. Ik wil je de vaardigheden van loopbaanadvies bijbrengen, zodat je na een loopbaanadviestraject zelfstandig al jouw toekomstige carrièrevragen kan beantwoorden. Niet alleen een korte termijn oplossing dus, maar ook een lange termijn oplossing.

Deze persoonlijke missie is de reden dat ik geen gebruik maak van persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten. Met testen bedoel ik in dit geval vragenlijsten, waarbij de antwoorden in een ´zwarte doos´ worden verwerkt tot een bepaald antwoordmodel. Testen waarbij jij een vragenlijst invult en jouw antwoorden automatisch worden verwerkt tot een ´uitslag´ waar jij verder geen invloed op hebt.

Ik ben absoluut niet tegen het gebruik van deze testen, maar ze omzeilen het belangrijkste onderdeel van loopbaanadvies zelf, namelijk het trainen van de ontwikkeling van een helder zelfinzicht en zelfbewustzijn. Een succesvol en gelukkig leven inclusief carrière, staat of valt met het maken van de juiste keuzes op basis van een goed en integer zelfbeeld. Het vergroten van je zelfinzicht -introspectie- is een vaardigheid die ontwikkeld kan worden. Dit is onontbeerlijk voor een duurzaam loopbaanadviestraject. De ´black box´ testen dragen niets bij aan deze ontwikkeling. Integendeel, ze ondermijnen de ontwikkeling zelfs, omdat de test jouw autoriteit ´wegneemt´ bij het bepalen van jouw belangrijkste persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en talenten.

Uiteraard maak ik wel gebruik van oefeningen (die je ook tests zou kunnen noemen), waarbij je als individu zelf bewust betrokken bent bij het formuleren van de antwoorden en het creëren van jouw eigen Persoonlijk Passie Profiel. Jij dient zelf na te denken en verschillende alternatieven te overwegen. Jij maakt dus zelf je eigen testuitslag. Daarmee train je de vaardigheid om jezelf beter te leren kennen.

Comments are closed.