Oefening: Het ontdekken van betekenisvol werk

In dit bericht wil ik je een oefening aanbieden als vervolg op het voorgaande artikel over werkgeluk door betekenisvol werk. In dat artikel komt naar voren dat uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste voorwaarde voor werkgeluk is om betekenisvol werk te doen. Ik wil je helpen te ontdekken wat voor jou betekenisvol werk is door een simpele oefening:

Welke bedankjes aan jou ‘raken’ je? Welke ‘doen’ je wat?

That’s it! Dit lijkt je misschien te veel een schot voor open doel, of misschien vindt je het wel een flauwe, of vage oefening, maar je zult nu eenmaal je eigen gevoelssignalen moeten leren opmerken, om je passie te kunnen ontdekken en er achter te komen, wat voor jou betekenis heeft. Sta er nu eens goed bij stil en doe deze oefening eens met volledige aandacht. Verderop geef ik nog wat hints om de oefening concreter te maken voor je. De tekst hier direct onder helpt je om je bewuster te worden van het nut van deze oefening.

De immateriële dimensie van ruilhandel
Economie is gebaseerd op ruilhandel als gevolg van het leveren van een bepaalde toegevoegde waarde. Persoon X levert persoon Y een dienst of product en persoon Y stelt daar iets van waarde tegenover. Geld, een ruilproduct, of een wederdienst. Zo wordt het materiële deel geregeld.

Maar naast het materiële deel, is er ook het immateriële gedeelte van de ruil. Simpelgezegd het schudden van de hand na een afgeronde deal en het wederzijds bedanken voor product of dienst. Het immateriële deel voegt geen materiële waarde toe (dienst of product wordt er niet beter van), maar kan wel heel veel waarde toevoegen voor de betrokken personen.

Denk nog even terug aan het voorgaande artikel.

Het bedankje geeft je het gevoel er toe te hebben gedaan. Je betekent iets, je bent van waarde geweest, je krijgt erkenning en wordt gewaardeerd, om wat je hebt gedaan. Je hebt de transactie succesvol afgerond en daarmee ook jezelf ontwikkeld. Dit is de onzichtbare brandstof voor je passie en voor jouw drijfveren. Als het bedankje jou goed doet dan motiveert dat direct. Het geeft betekenis aan je werk en een gevoel van succes. Dit is de immateriële afrekening van de transactie. En hier kan je ook ineens veel  verdienen. Als je het jezelf maar beseft! En het is het bedankje (de handruk, de blik in de ogen, de e-mail, het telefoontje, etc) dat het hem doet.

NB: Het kan uiteraard ook iets heel kleins dat je voor een collega, klant, of vriend doet. Het gaat om de intensiteit van het gevoel dat het oproept. Speur alle grote en kleine bedankjes af uit het verleden en bedenk ze voor de toekomst.

De mate waarin zo’n bedankje jou persoonlijk raakt geeft aan in hoeverre jij hetgeen je gedaan hebt belangrijk vindt. Het ‘doet’ je ‘iets’. Wat dat precies is, kan je moeilijk concreet in woorden benoemen. Leg je er gewoon bij neer dat het een belangrijk signaal uit je onderbewuste is, wat je opmerkt.
Als jij het belangrijk vindt om een esthetisch mooi product te leveren, zal een bedankje zwaarder aankomen als de ontvanger de esthetiek benadrukt, in plaats van bijvoorbeeld je snelle service.

Bedenk jezelf welke bedankjes jou iets doen of hebben gedaan. Wat is het grootste compliment dat je kan krijgen van iemand? Wat zegt iemand tegen jou, waardoor je echt het gevoel krijgt van toegevoegde waarde te zijn geweest? Wanneer voel jij dat je er echt toe hebt gedaan? Pas als je serieus durft te luisteren naar die signalen, stel je jezelf open voor nieuwe en noodzakelijke informatie, die leidt naar wat jij belangrijk vindt en wat jou een goed gevoel geeft.

Hieronder staan een paar voorbeelden die je in een richting kunnen helpen. Wat heb jij geboden aan de persoon die jou bedankt?:

 • Schoonheid
 • Zorg
 • Steun
 • Rust
 • Resultaat
 • Uitdaging
 • Ondersteuning
 • Zingeving
 • Beleving/ ervaring
 • Inzicht
 • Houvast
 • Erkenning
 • Richting
 • Verbazing
 • Verniewing
 • Gemak
 • Oplossing
 • Vermaak
 • Zekerheid
 • Tijdwinst
 • Uitdaging
 • Plezier
 • Ontzorging
 • Een uitweg

Vink aan welke voor jou van toepassing zijn en vul de lijst verder aan.

Heb je een product of een dienst geboden? Raakt het je als je ziet dat de ander jouw puur jouw product waardeert (bijvoorbeeld als kunstenaar), of dat hij toch iets aan jou waardeert (de service van jou als verkoper bijvoorbeeld)?

Binnen welk gebied je dit hebt geboden:

 • Mensen (individuen, of groepen, etc.)
 • Informatie (tekst, cijfers, ruimtelijk inzicht, etc.)
 • Voorwerpen/producten (groot/klein, etc.)

Probeer verder te specificeren waar jouw toegevoegde waarde in zit.

En op welke dimensie:

 • Fysiek
 • Mentaal
 • Emotineel
 • Spiritueel

Geef jezelf wat tijd om dit antwoord te verscherpen. Deze oefening is niet in één keer af. Het besef moet groeien. Doe deze oefening minstens drie keer opnieuw. Leg dan je uitkomsten naast elkaar en benoem datgene dat je elke keer hebt aangegeven. In die richting zit jouw betekenisvolle werk. En daarmee weet je misschien nog niet direct op welke vacature je morgen gaat reageren, maar je hebt wel het belangrijkste fundament onder je carrière blootgelegd.

This entry was posted in Geen plezier in je werk?, Loopbaanbegeleiding tips en oefeningen, Minder denken, meer gevoel, Vind je passie en intrinsieke drijfveren and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.