De belangrijkste loopbaanvragen gaan helemaal niet over jou (tips!)

“We go out into the world in search of our dreams and ideals. Often we store away in some inaccessible place what is already there within reach of our hands.”
Paulo Coelho

 

In dit artikel wil ik je een aantal tips bieden die jou helpen om je intrinsieke drijfveren meer boven tafel te krijgen. Deze tips sluiten aan op het onderwerp van het  vorige artikel. Het zijn vragen die je jezelf kunt stellen en je motiveren om je dieper liggende motivaties beter te leren kennen. Als je jezelf herkent in een gevoel van ´er mist iets´ en  een gebrek aan voldoening uit je werk, dan zijn onderstaande vragen ideaal om eens mee te gaan stoeien. Zoals Paulo Coelho hierboven beschrijft gaat het er niet om iets te ontdekken dat we nog niet kennen, maar om iets te hervinden, dat we zelf hebben weggestopt.

Vraag 1:
Maak een lijst met activiteiten, taken en bezigheden waar je altijd heel veel energie in stopt zonder dat je er iets voor terug krijgt, of terug wilt?

Denk er eens rustig over na waarom je er zoveel energie in stopt. Schrijf het een en ander op en lees het enkele dagen later nog eens terug. Wat vind je er dan van? Kan je het nog aanscherpen?

Vraag 2:
Beeld jezelf de volgende situatie in: Stel dat er een groter plan is. Stel dat iedereen bij zijn of haar geboorte een missie, of levensdoel heeft meegekregen. Beeld jezelf voor het moment even in dat het zo is, ook al ben je het er niet mee eens. Wat zou de opdracht of missie zijn die jij dan hebt meegekregen? Wat als jij de opdracht hebt gekregen om iets de wereld te verbeteren, wat zou je dan moeten verbeteren? Maak je niet druk als er niet direct een pasklaar antwoord te binnen schiet. Begin met een globale richting. Wat heb jij de mensheid te bieden? Is er een specifieke groep mensen waar je iets voor zou willen betekenen? Schrijf gewoon wat losse krabbels op die je te binnen schieten. Niet teveel denken, maar gewoon opschrijven wat er allemaal voorbij flitst. Als je het later terugleest kun je bepalen of het onzin is wat je hebt opgeschreven, of dat er toch iets bij zit dat je aanspreekt.

Vraag 3:
Is er een zaak waar je voor zou willen vechten? Is er een ontwikkeling gaande in de wereld, die jij irritant, zonde, onrechtvaardig, onbegrijpelijk, of treurig vind, waarbij je merkt dat er iets in je geprikkeld wordt om in actie komen? Boosheid, kan hierbij ook een indicator zijn van een fundamentele drijfveer.

Slachtoffers van een bepaald misdrijf  bijvoorbeeld maken zich er gereld hard voor om anderen hier in de toekomst voor te behoeden. Dat illustreert de kracht en ´inspiratie´ die ook van een negatieve ervaring uit kunnen gaan.

Nu hoef je niet direct te zoeken naar vervelende elementen in je leven, maar zoek die onderwerpen, die je om een of andere reden strijdbaar maken. Maak ook hier weer een lijst van alles dat je te binnen schiet.

Neem even rustig wat tijd om een vrij over deze vragen na te denken. Schrijf je eerste bevindingen op in je log, of notebook. Lees enkele dagen later nog eens terug wat je hebt opgeschreven en kijk of je jouw antwoorden verder aan kan scherpen. Deze ideeën hebben nu eenmaal wat ruimte nodig om te groeien en weer goed aan de oppervlakte te komen. Verwacht niet direct concrete antwoorden. Zie het als een net gemaakte polaroidfoto, waarop de afbeelding langzaam steeds zichtbaarder wordt.

Met de opdrachten in dit artikel heb ik  een eerste aanzet willen geven om jouw fundamentele drijfveren verder boven tafel te krijgen. Dit inzicht kun je verder blijven trainen door geregeld bezig te zijn met vragen zoals in dit artikel. Ik hoor graag van je welke vraag in dit artikel jij het meest effectief vond. Met behulp van jouw feedback kan ik mijn berichten en loopbaantips nog verder optimaliseren en aanscherpen. Laat het mij even weten via een e-mailtje. Bedankt!

This entry was posted in Minder denken, meer gevoel, Vind je passie en intrinsieke drijfveren and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.