Make serendipity work for you

Een van de belangrijkste tips die ik mijn cliënten geef, is om een notitieboek te kopen. Een soort dagboek, waarin je al je overdenkingen, wensen, talenten, passies en ideeën in kwijt kan. Het opschrijven is al een grote stap in de richting van het vinden van antwoorden op jouw loopbaanvragen.

Het teruglezen van alles wat je hebt opgeschreven is misschien nog wel een grotere stap. Onderstaand artikel geeft aan waarom al dat teruglezen nu zo van toegevoegde waarde is.

https://hbr.org/2011/02/make-serendipity-work

De volgende passsage in het artikel geeft de kern goed weer:

The princes did far more than make chance observations. The tale is instructive because the princes relied on their ability to recombine a series of casual observations into something meaningful. And it is just this combinatorial skill — the ability to combine events or observations in meaningful ways — that differentiates serendipity from luck. Serendipity is to see meaningful combinations where others do not.

Dit is het stukje ‘alchemie’ dat je gaat helpen, om tot een (nieuwe) leuke baan te komen. Zorg daarom dat je alle losse feiten en bevindingen expliciet op papier zet en vaak terugleest om ze te combineren op een betekenisvolle manier.

 

This entry was posted in Hoe werkt het proces van loopbaanadvies?, Loopbaanbegeleiding tips en oefeningen, Minder denken, meer gevoel and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.