Coaching vs. loopbaancoaching; wat houdt je tegen?

Eén van de belangrijkste vragen die ik altijd stel aan mijn cliënten is de volgende:

“Wat heeft je tot nu toe tegengehouden om de juiste loopbaanstap te realiseren?”

Als je deze vraag volledig helder kan beantwoorden voor jezelf, heb je de meeste kans op duurzaam succes na een loopbaanadviestraject. Het ‘echte’ antwoord op deze vraag ligt vaak één of meerdere niveau’s dieper dan in eerste instantie gedacht wordt.

Een veelgehoord eerste antwoord is: “Ik weet niet wat ik wil”, of “Ik weet niet wat mijn talenten zijn.” Het feit dat iemand dat niet weet heeft een reden. Die reden ligt altijd in de persoon zelf besloten en is daarmee altijd te achterhalen. Dat is op zich al een geruststellende gedachte. Jij bent zelf namelijk de enige die uiteindelijk de vragen ‘wie je echt bent’ en ‘wat je echt wilt’ kan beantwoorden.

Iemand zou bijvoorbeeld nog nooit over die vragen kunnen hebben nagedacht. In dat geval is misschien veel winst te behalen door er simpelweg over na te gaan denken. Maar ook dan blijkt het vaak nog lastig om de antwoorden daadwerkelijk te gaan bedenken.

Dan moet er dus nog een onderliggende oorzaak zijn voor het uitblijven van de antwoorden. Het kan zijn dat iemand sterk het gevoel heeft aan bepaalde verwachtingen te moeten voldoen vanuit de persoonlijke omgeving, of de buitenwereld in het algemeen. Dit gevoel om aan bepaald beeld te moeten voldoen kan een blokkade vormen. Het beperkt je om vrij na te kunnen denken, los van het ingebakken verwachtingspatroon dat je jezelf oplegt.

Het kan ook zijn dat iemand de antwoorden eigenlijk wel weet, maar dat beperkende gedachten die tegelijkertijd door het hoofd spoken de antwoorden ‘klein’ houdt. Een simpel voorbeeld is een ontevreden advocaat die bedenkt dat hij eigenlijk liever kunstschilder zou zijn. De gedachte dat daar geen geld in te verdienen valt, blokt gelijk de ambitie voor het kunstschildersvak. Ook de gedachte aan een negatieve invloed op het persoonlijk imago van een bepaalde carrièrestap is vaak een directe rem op de ontwikkeling van drijfveren en passie.

Pas als deze onderliggende en blokkerende redenen volledig boven tafel zijn gekomen, is een succesvol loopbaanadviestraject mogelijk.

Je kan je namelijk in een traject van alles bedenken, maar als je van binnen (onbewust) nog met een blokkade zit, dan voorkomt deze blokkade dat je jouw nieuwe ideeën ook daadwerkelijk in daden gaat omzetten. Pas als de blokkades zijn benoemd, erkend en overwonnen kun je tot duurzame actie komen, waarbij je jouw plannen doorzet en ook tot resultaten komt.

Deze achtergrond geeft aan waarom (personal) coaching en loopbaancoaching als vakgebied eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Loopbaancoaching en loopbaanadvies richten zich specifiek op vraagstukken, die betrekking hebben op je loopbaanontwikkeling. Personal coaching richt zich daarbij op een breder scala aan vraagstukken.

Maar de gezamenlijke uitdaging ligt in het achterhalen en overwinnen van blokkades, die je beperken om je volledige menselijk potentieel te benutten.

This entry was posted in Hoe kweek ik vertrouwen en kom ik tot actie?, Hoe werkt het proces van loopbaanadvies? and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.